Kontakt

Wydział Projektów Rozwojowych

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia


Kierownik Projektu

Krystyna Borkowska
naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych
tel. 58 668 84 48
e-mail: k.borkowska@gdynia.pl


Koordynator Projektu

Adam Narbut, inspektor
tel. 58 668 84 38
e-mail: a.narbut@gdynia.pl


Wykonawca projektów dokumentów strategicznych i operacyjnych

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.

Formularz kontaktowy