Spotkanie zespołu merytorycznego dla obu obszarów funkcjonalnych

31 marzec 2015

Serdecznie zapraszamy na spotkanie obu zespołów merytorycznych ds. opracowania dokumentów strategicznych i operacyjnych dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA oraz obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna w ramach realizacji Projektu NORDA – Północny Biegun Wzrostu, zaplanowane na dzień 31 marca 2015 roku. Odbędzie się ono w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, w Sali E, o godzinie 09.30. Na spotkaniu wykonawcy Programów Operacyjnych przedstawią dokumenty po uwzględnieniu uwag z partycypacji społecznych oraz uwag zewnętrznych ekspertów.