-Strategia zrównoważonego rozwoju of Nou NORDA (NORDA)pobierz
-Strategia zrównoważonego rozwoju of Dolina Logistyczna (DL)pobierz
-Program operacyjny Transport (DL)pobierz
-Program operacyjny Gospodarka (DL)pobierz
-Program operacyjny Przestrzeń (DL)pobierz
-Program operacyjny Przestrzeń (NORDA)pobierz
-Program operacyjny Promocja (NORDA)pobierz
-Program operacyjny Gospodarka (NORDA)pobierz
-Podsumowanie SOOŚ dla Programu Operacyjnego Gospodarka (NORDA)pobierz
-Podsumowanie SOOŚ dla Programu Operacyjnego Gospodarka (DL)pobierz
-Podsumowanie SOOŚ dla Programu Operacyjnego Przestrzeń (DL)pobierz
-Podsumowanie SOOŚ dla Programu Operacyjnego Przestrzeń (NORDA)pobierz
-Podsumowanie SOOŚ dla Programu Operacyjnego Transport (DL)pobierz
-Podsumowanie SOOŚ dla Strategii Zrównoważonego Rozwoju (NORDA)pobierz
-Podsumowanie SOOŚ dla Strategii Zrównoważonego Rozwoju (DL)pobierz
-Memorandum NORDA część 1 - Destynacja NORDApobierz
-Memorandum NORDA część 2 - Nadmorski Obszar Usługowy NORDApobierz
-Memorandum NORDA część 3 - Dolina Logistycznapobierz
-The NORDA Memorandum part 1 - Destination NORDApobierz
-The NORDA Memorandum part 2 - Coastal Growth Area NORDApobierz
-The NORDA Memorandum part 3 - Logistic Valleypobierz