28
czerwca 2019

Tzw. Droga Czerwona nazywana jest drogą życia dla Portu Gdynia. Bez niej dalszy rozwój portu w tym całej idei Doliny Logistycznej może być poważnie ograniczony. Tymczasem jej realizacja wciąż nie może wyjść poza fazę planowania, trwały bowiem boje o to, kto ma ją zbudować i przez kogo inwestycja ma być finansowana. Najwyższa Izba Kontroli, po sprawdzeniu stanu infrastruktury, która ma zapewniać dostęp do portów morskich, tak od strony wody, jak i lądu, w przypadku gdyńskiego portu zaleciła m.in. pilne dostosowanie infrastruktury drogowej prowadzącej do portu do wymogów rozporządzenia TEN-T. „Biorąc pod uwagę, że podjęte do chwili obecnej działania nie doprowadziły do usunięcia braków w realizacji lądowej infrastruktury dostępowej do portu w Gdyni, NIK wnosi o wypracowanie i wdrożenie rozwiązań gwarantujących doprowadzenie do poprawy dostępności drogowej do portu w Gdyni” - czytamy we wnioskach skierowanych do premiera.

Projektowane obecnie zmiany wprowadzane w ustawach dotyczących inwestycji wokół portów zewnętrznych spowodują, że odpowiedzialność za dostęp drogowy najprawdopodobniej przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zbliża się przełom w drogowym układzie Gdyni – strategiczną i niezwykle kosztowną Drogę Czerwoną, która ma zapewnić dojazd ciężkiemu tranzytowi do portu morskiego będą mogły sfinansować środki pochodzące z budżetu państwa.

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, który przechodzi w tej chwili kolejne etapy drogi legislacyjnej i został przyjęty przez Radę Ministrów, włącza symboliczne zielone światło dla przejęcia projektu Drogi Czerwonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Dzięki procedowanym zmianom w prawie, GDDKiA ma stać się odpowiedzialna za dostęp drogowy do portów. Budowa nowej drogi jest priorytetem szczególnie pod kątem planowanej budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni, który znacznie zwiększy ruch ciężkiego transportu. Nowa infrastruktura jest w tym przypadku koniecznością.

- Aktualnie dojazd z portu do obwodnicy prowadzi Trasą Kwiatkowskiego. Ma ona status drogi powiatowej, nie zaś krajowej, ani nawet wojewódzkiej, co pokazuje paradoks obecnej sytuacji. Gdynia od blisko 10 lat podkreślała, że to rząd jest odpowiedzialny za zapewnienie drogi dojazdowej do portu – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni - Rządową inicjatywę przejęcia odpowiedzialności za dostęp drogowy do portu morskiego w Gdyni przyjmujemy z dużym zadowoleniem. Wybudowanie Drogi Czerwonej jest ogromną szansą dla Gdyni. Obecność na miejskich ulicach tak intensywnych potoków samochodów ciężarowych o dużej ładowności, jakie obserwujemy dzisiaj znacznie utrudnia nam utrzymanie płynności ruchu. Przeniesienie tych pojazdów na przeznaczoną dla nich drogę pozwoli osiągnąć stan elementarnej normalności, jakiej oczekują i mieszkańcy, i lokalni przedsiębiorcy.– podkreśla Wojciech Szczurek.

Jak zaznacza Michał Kania, dyrektor biura prasowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, opracowane przez resort rozwiązania, zawarte w procedowanym aktualnie przez Radę Ministrów projekcie ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw, przewidują możliwość włączenia dróg prowadzących do portów bazowych sieci TEN-T do kategorii dróg krajowych i przejęcia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad obowiązków związanych z utrzymaniem i rozbudową dróg prowadzących do portu. Tym samym budowa Drogi Czerwonej prowadzącej do portu w Gdyni mogłaby stać się inwestycją finansowaną bezpośrednio z budżetu państwa - na takich samych zasadach i warunkach, na jakich prowadzone są inwestycje na pozostałych drogach krajowych.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA podkreśla, że realizacja budowy Drogi Czerwonej jest inwestycją konieczną dla dalszego rozwoju Portu Gdynia, polskiej gospodarki oraz realizacji wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej. Konieczność zapewnienia standardów sieci TEN-T dla odcinka „ostatniej mili”, potwierdziła jednoznacznie Komisja Europejska w skierowanym do Ministerstwa Infrastruktury. W dokumencie wskazano na konieczność doprowadzenia przynajmniej jednego sprawnego połączenia do gdyńskiego portu poprzez węzeł miejski Gdynia.

- Droga Czerwona powinna powstać jak najszybciej. Porty morskie stanowią punkty wejścia i wyjścia lądowej infrastruktury sieci kompleksowej. Port Gdynia stanowi strategiczny elementem dla realizacji celów polityki transeuropejskiej sieci transportowej, stymulując rozwój regionu oraz gospodarkę kraju – czytamy w informacji przekazanej przez ZMPG.