21
grudnia 2017

Rok 2017 zapisze się jako udany dla gmin współpracujących w ramach Forum NORDA, dzięki zacieśnieniu współpracy w zakresie turystyki. Współpraca w zakresie turystyki gmin Forum NORDA w roku 2017 wynikała między innymi z ustaleń, warsztatów i spotkań przeprowadzonych w ramach projektu Norda Północny Biegun Wzrostu.

Do działań tych należały między innymi:

- Wspólna konferencja prasowa z udziałem Gdyni i gmin Kaszub Północnych (28 kwietnia) w Aquaparku w Redzie poprzedzająca sezon turystyczny

- Opracowanie, wydanie oraz dystrybucja wydawnictwa promującego ofertę turystyczną obszaru Gdyni oraz Kaszub Północnych (w tym objętych projektem NOU NORDA) w jęz. niemieckim i szwedzkim (nakład 12 000 egz.) oraz ich dystrybucja terminalach promowych, na promach (w tym Karlskrona, jednostki Stena Line)

- Kalendarz Imprez w wersji on-line, opracowanie wspólnego kalendarza wydarzeń oraz zamieszczenie go na stronach gmin oraz partnerów

- Materiały promocyjne – promocja krzyżowa – dystrybucja - wymiana materiałów o atrakcjach turystycznych w Centrach Informacji gmin Kaszub Północnych.

Co więcej w realizacji jest szereg działań zainspirowanych opracowanymi dokumentami strategicznymi (oraz zgodnych z nimi), ukierunkowujących turystykę gmin obszary NORDY na rynek skandynawski oraz niemiecki.