14
grudnia 2016

18 listopada Gmina Miasta Gdynia podpisała z Agencją Rozwoju Gdyni sp. z o.o. umowę, której przedmiotem jest usługa opracowania, wydania i dystrybucji publikacji Memorandum NORDA. Publikacja ma charakter informacyjno - promocyjny i składać się będzie z części: "DESTYNACJA NORDA", oraz informacji na temat dokumentów strategicznych i operacyjnych dla obszarów funkcjonalnych: Nadmorski Obszar Usługowy NORDA i Dolina Logistyczna. Termin zakończenia prac nad publikacją to marzec 2017 roku.