04
lutego 2019

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., działając na mocy ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpił w 2018 roku do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z wnioskiem o zmianę rozporządzenia ustalającego granice administracyjne portu morskiego w Gdyni i objęcie nimi części obszaru funkcjonalnego „Dolina...
17
grudnia 2018

Nowoczesny magazyn wysokiego składowania zlokalizowany na terenie Portu Zachodniego w gdyńskim porcie to kolejna inwestycja ZMPG S.A. Zrealizowane roboty związane z fundamentowaniem i pracami ziemnymi w obrębie budowanego magazynu to tylko cześć wykonanych prac. Oprócz tego zakończono w całości montaż szkieletowej konstrukcji z...
16
października 2018

Trzydzieści pięć podmiotów z Pomorza, pod przewodnictwem Gdyni, zdecydowało się w tym roku na wspólny zakup gazu. Mogą przez to osiągnąć oszczędności nawet na poziomie 25 proc. Wspólny przetarg zorganizowany został już po raz czwarty. Wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym została firma Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo...

Newsletter