07
sierpnia 2019

To może być jedna z największych inwestycji w historii polskiego przemysłu energetycznego. Port Gdynia, gmina Kosakowo, miasto Rumia oraz miasto Gdynia podpisali list intencyjny w sprawie budowy morskich farm wiatrowych na południowym wybrzeżu Bałtyku. Warte miliardy złotych przedsięwzięcie z biegiem lat może zapewnić nawet 20% krajowego...
28
czerwca 2019

Tzw. Droga Czerwona nazywana jest drogą życia dla Portu Gdynia. Bez niej dalszy rozwój portu w tym całej idei Doliny Logistycznej może być poważnie ograniczony. Tymczasem jej realizacja wciąż nie może wyjść poza fazę planowania, trwały bowiem boje o to, kto ma ją zbudować i przez kogo inwestycja ma być finansowana. Najwyższa Izba...
04
lutego 2019

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., działając na mocy ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpił w 2018 roku do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z wnioskiem o zmianę rozporządzenia ustalającego granice administracyjne portu morskiego w Gdyni i objęcie nimi części obszaru funkcjonalnego „Dolina...

Newsletter